Uitleg van de dienst

Kerkdiensten


Elke zondag ontmoeten we elkaar om onze God te eren. In deze eredienst lezen we uit de bijbel en luisteren we naar wat God die in de Bijbel tot ons spreekt. Het is altijd een goede boodschap: Hij vergeeft onze zonde en geeft ons een nieuw leven.

Dit bemoedigt ons om te leven zoals God dat wil.


Ook bidden wij tot God en zingen psalmen en gezangen. Zo bedanken en eren we Hem; we leggen onze vragen, vreugde en verdriet aan hem voor.

Dat maakt dat we deze bijeenkomsten niet graag willen missen, ze zijn stimulerend voor ons leven door de week.

 

Uitleg Dienst


Hoe ziet een eredienst er uit?

 

Als je voor het eerst een kerkdienst wilt gaan bezoeken is het wellicht fijn dat je weet wat er gebeurt. De volgorde van een kerkdienst noemen we liturgie. Alle liederen en teksten worden gebeamd.

 

Voorganger in de eredienst is onze eigen predikant of een andere dominee. Ook kan er door een ouderling een preek van een dominee worden voorgelezen.Verloop van de dienst:

 

 • Mededelingen

 • Votum en Vrede- of Zegengroet (staand)

 • Gemeentezang (antwoordlied)

 • Voorlezing van: de Tien Geboden

 • Gemeentezang (antwoordlied)

 • Gebed

 • Lezen van een gedeelte uit de Bijbel (Soms afgewisseld door gemeentezang)

 • Lezen van de tekst waarover de preek in het bijzonder zal gaan

 • Preek

 • Gemeentezang (antwoordlied)

 • De Geloofsbelijdenis('s middags) voorgelezen of zingend (staand)

 • Dankgebed

 • Collecte

 • Gemeentezang (slotlied staande)

 • Zegen (staande) gemeente zingt of zegt amen

 • Einde van de kerkdienst.


Het is mogelijk dat de volgorde anders zal zijn. Dit komt omdat er twee vormen, twee "orden van dienst" in onze kerk beschikbaar zijn.


Het kan zijn, dat u een kerkdienst meemaakt, waarin een kind of een volwassene de Heilige Doop ontvangt. Dit is een aanduiding dat iemand bij de Heer hoort en in Zijn gemeente is opgenomen.

 

Ook kan het gebeuren dat u een kerkdienst meemaakt, waarin het Heilig Avondmaal gevierd wordt. Hierbij denken we er aan dat onze Heer Jezus Christus voor ons gestorven is om ons met God te verzoenen.


Een bijbel en het Gereformeerd Kerkboek kunt u bij binnenkomst te leen krijgen.

 

Uitleg van de verloop van de dienst


Mededelingen

 

Dit betreft vaak de collectedoelen en activiteiten van de komende week. Ze worden voorgelezen door de ouderling die ons begroet.

 

Hierna wordt de dominee uitgenodigd om als voorganger op te treden, door hem de hand te schudden.Votum

 

Dit is een gelofte; we belijden dat wij van God afhankelijk zijn.Vrede- of zegengroet  

 

Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. 1 Corinthiërs 1 : 3


De tekst van de vredegroet komt uit de Bijbel. Openbaring 1 : 4b,5a wordt ook vaak gebruikt.Gemeentezang

 

De gemeente beantwoordt God met een lied.Voorlezing

 

Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld. Romeinen 13:8


's Ochtends worden de Tien Geboden voorgelezen. Deze staan in Exodus 20 en Deuteronomium 5.

 

In de middagdienst is dat de belijdenis van ons geloof; soms leest de dominee de belijdenis, soms zingen we deze belijdenis samen staande.Gebed

 

Het gebed is een spreken met God; de dominee spreekt het namens ons allen uit en wij bidden in stilte mee. In het gebed loven we God, belijden we onze schuld en vragen om vergeving, en vragen we een zegen voor de dienst.Ook wordt er gebeden voor mensen om ons heen; in en buiten de kerk, voor de overheid, voor de zending, en voor mensen in nood.Lezing

 

God spreekt tot ons vanuit de Bijbel. We lezen dan ook hieruit.Het thema van de dienst vloeit voort uit de tekst; dit is het bijbelgedeelte waarover de preek in het bijzonder zal gaan. Soms is de tekst een van de hoofdstukken (Zondagen) uit de Heidelbergse Catechismus


Preek

 

Centraal in de dienst staat de overdenking (preek). Dit is een uitleg van de gelezen tekst door de predikant


Collecte

 

Tijdens de kerkdienst wordt er geld ingezameld voor een kerkelijk doel; hierin tonen wij onze dank voor alles wat God ons geeft. Met een plechtig woord noemt men dit wel "offeren". Er wordt in iedere dienst voor twee verschillende doelen gecollecteerd


Zegen

 

De HEER zegent u en beschermt u,

 

de HEER doet het licht van zijn gelaat over u schijnen en is u genadig,

 

de HEER wendt zijn gelaat u toe en geeft u vrede. Numeri 6:24-26


God geeft ons zijn zegen mee. De zegen sterkt en stimuleert ons bij alles wat we deze week te doen hebben

 

Voor meer informatie:

Ds. Maarten van Loon – T. 0529 - 851731,

of vul het onderstaande contactformulier in.

 

Contact uitleg dienst
 1. Naam(*)
  Please type your full name.
 2. E-mail(*)
  Invalid email address.
 3. Telefoonnummer
  Invalid Input
 4. Bericht
  Ongeldige invoer
 5. Vul de letters uit het plaatje in(*)
  Vul de letters uit het plaatje in
  Ongeldige invoer