Vertrouwenspersoon

Een interne vertrouwenspersoon is iemand die u kunt benaderen als u problemen ervaart met betrekking tot seksueel misbruik in kerkelijke relaties. In onze gemeente zijn één of twee vertrouwenspersonen benoemd. 

Wat is seksueel misbruik binnen de kerk? Iedere uiting van verbaal. Non-verbaal of fysiek gedrag:

  • Opzettelijk of onopzettelijk;
  • Gewenst dan wel ongewenst;
  • Inde vorm van seksuele handelingen en / of seksueel getinte toespelingen;
  • Door een pastoraal of ander kerkelijk medewerker ( predikant, kerkenraadslid, jeugdwerker, commissielid e.d.)

Waardoor ten opzichte van een gemeentelid vanuit de gezagspositie vertrouwen geschonden wordt of de grens van persoonlijke integriteit overschreden wordt.

Wat doet een vertrouwenspersoon?
De taak van een vertrouwenspersoon is mensen met vragen of problemen zoals hierboven geschetst, eerste opvang te verlenen. De vertrouwenspersoon wil vooral een luisterend oor zijn. Hij of zij kan u ook helpen om ( eventueel samen) een vervolgstap te ondernemen. De vertrouwenspersoon mag met de informatie niets doen zonder uw uitdrukkelijke toestemming. 

Wanneer benadert u ons?
De belangrijkste boodschap die we willen brengen is: Houd het niet geheim, maar neem iemand in vertrouwen als u met problemen zit op dit gebied. 

Slachtoffers zijn regelmatig bang dat hun probleem te onbeduidend is, maar nemen daarmee zichzelf niet serieus. Misbruik, in welke vorm dan ook, mag niet bestaan in de kerk.

Intern vertrouwenspersoon Dalfsen-oost is Annet Jonker, Waanderskamp 24, tel: 06-13995560, annetjonker65@gmail.com

 

Onder het ledengedeelte vindt u ook de gegevens van vertrouwenspersonen uit de regio.