Gemeenteprofiel

logo-gkv-dalfsen-oost.png

Burgerlijke gemeente:

 

Dalfsen is een prachtig groen dorp aan de Vecht op ruim 15 km afstand van de stad Zwolle. Dalfsen heeft een gevarieerd landschap met uiterwaarden, oude Vechtarmen, mooie bosgebieden en verschillende landgoederen. Een prachtige plek om te wandelen of te fietsen. Voor meer informatie over de burgerlijke gemeente: www.dalfsen.nl.

 

Korte schets van de kerkelijke gemeente:

 

Dalfsen Oost wil een dynamische en aantrekkelijke gemeente van Jezus Christus zijn. De liefde voor Christus verbindt ons en we verlangen ernaar die liefde zichtbaar te maken naar elkaar en naar onze omgeving. We zijn de laatste jaren steeds meer op zoek naar manieren van kerk zijn die passen in deze tijd. Dit krijgt onder andere vorm in de eredienst (o.a. de wekelijkse vier-de-dienst), in andere vormen van samen leren (o.a. Leerhuis en Bijbelkring) en in het meer gericht zijn op onze omgeving (o.a. in de deelpakketten en de buurtkamer).

 

Gemeentevisie:

 

In de gemeentevisie staat de focus van onze gemeente als volgt beschreven: Samen Jezus Christus volgen, steeds meer vernieuwd worden naar zijn beeld, dit in de kracht van de Heilige Geest opdat God alle eer ontvangt. Dit wordt als volgt uitgewerkt

  • Hart voor God: Samen loven en samen luisteren
  • Hart voor elkaar: Samen leven en samen leren
  • Hart voor de wereld: Samen Jezus’ liefde uitdelen

In erediensten, in gemeenteleven en in ons gezicht naar buiten willen we dit uitstralen.

Na een aantal jaren het accent op BOVEN en BINNEN maken we nu als gemeente een stap naar BUITEN. In seizoen 2018-2019 krijgt dit speciaal de aandacht in het gemeentethema. De werkgroep die zich hiermee bezig houdt heeft de veelzeggende naam ‘Naar Buiten’. Niet alleen Buiten naar binnen brengen, maar zeker ook binnen naar buiten brengen leidt tot mooie initiatieven. Het laatste initiatief is de buurtkamer waarbij mensen in de buurt van onze kerk worden uitgenodigd voor een kopje koffie in de buurtkamer in onze kerk. Andere mooie initiatieven zijn ‘Deelpakket Dalfsen’ (iedere maand wordt aan circa 90 minima adressen een boodschappenpakket afgeleverd) en de werkgroep Koffie en Taal die elke maandagmiddag inloop momenten organiseert voor vluchtelingen (met taalactiviteiten). Het gemeentethema heeft de mooie titel ‘ON✝MOETEN’ gekregen. Een ontmoeting van hart tot hart. Omdat de Liefde van Christus in je is, zal dat er uit komen en zul je, als er gelegenheid is, van die Liefde getuigen.

 

Gemeenteleven

 

Dalfsen Oost is een actieve gemeente. Veel gemeenteleden worden betrokken bij de verschillende activiteiten. Club en catechisatie zijn samengevoegd en heet Bijbelkring. De commissie JONG speelt hierin een stimulerende en faciliterende rol. Veel mentoren (jong en oud) geven leiding aan groepjes jongeren van 12-18 jaar. Bijbelstudie vindt elk jaar ook plaats in de groeigroepen in een aantal miniwijken. Jaarlijks wordt rond een thema hiervoor materiaal aangereikt.

Ook worden onder de naam Leerhuis cursussen op geloofsgebied aangeboden grotendeels verzorgd door eigen gemeenteleden en predikanten.

Veel van de activiteiten worden samen met de kerk van Dalfsen West en met de NGK georganiseerd.

Op zondag ontmoeten gemeenteleden elkaar rond de erediensten. ‘s Ochtends is er een eigen dienst van Dalfsen Oost. Tijdens de erediensten in de ochtend worden er voor de groepen 1-6 kinderkring gehouden (2 x per maand). Om half 4 is er een leerdienst met Dalfsen West en de NGK. In deze leerdienst kunnen naast de catechismus ook eigentijdse vragen aan de orde komen. Elke zondagavond is er om 19 uur een anders gekleurde dienst, genaamd de Vier-de-dienst. Het karakter van diensten is persoonlijker met meer ruimte voor beleving en gevoel. Een laagdrempelige dienst om God en elkaar te ontmoeten, met inschakeling van veel mensen, jong en oud. Ontspannen, maar wel eerbiedig. Toegankelijk, maar niet oppervlakkig. Er zijn verschillende bands bestaande uit eigen gemeenteleden die de muzikale begeleiding op een prachtige manier verzorgen.

Het gemeenteleven vindt daarnaast plaats in de miniwijken. Zorgen, ontmoeten, delen, helpen, vasthouden en getuigen hebben daarin een grote plek. Op de website van onze kerk staat hier meer over beschreven onder het kopje ‘wijkleven’.

 

Een aantal feiten op een rij

 

Dalfsen Oost is een zelfstandige gemeente naast Dalfsen West maar werkt op verschillende gebieden samen (erediensten, commissie JONG, Leerhuis, zending&evangelisatie). Er is op dit moment een vacature voor een kerkelijk werker die gezamenlijk met Dalfsen West zal worden ingevuld nadat er een predikant is benoemd. Daarnaast is er een warme verstandhouding met de NGK waarmee steeds meer activiteiten gezamenlijk worden georganiseerd.

 

gemeente-en-predikantsprofiel.png

 

Elke wijk heeft een diaken, een ouderling en wijkcoördinatoren. Er is een gezamenlijk wijkondersteuningsteam.

 

Meer informatie over Dalfsen Oost vind je op onze website: www.dalfsen-oost.gkv.nl.