Zending en evangelisatie

De NGK, GKV Dalfsen West en GKV Dalfsen Oost brengen de activiteiten op het gebied van zending en evangelisatie bij elkaar in de werkgroep Naar Buiten. Naar Buiten sluit aan bij de visie van onze gemeenten:

 • We dienen samen onze Heer Jezus Christus, komen samen onder de genadeverkondiging, eren en loven onze God – Vader Zoon en Geest – in onze erediensten, thuis en in de kerk.
 • We mogen op die basis samen optrekken, vormen samen het lichaam van Christus op aarde. Zijn elkaar tot een hand en een voet. We mogen onze gaven en talenten ten dienste van elkaar inzetten en gebruiken.
 • Vandaaruit mogen we ook hart hebben voor de wereld: Gods wereld, dus ook onze wereld. Iedereen in de gemeente heeft daarin een eigen plek. Vanuit onze verbondenheid met onze HEER mogen we in zijn wereld zijn beeld laten zien. Zout, licht, gist, Gods Liefde uitstralen, dichtbij en ver weg.

Buiten naar binnen brengen:

 • Onder de aandacht brengen wat er leeft en gaande is buiten de kerken.
 • Aandacht voor sociaal-maatschappelijke omstandigheden die vragen om een actieve houding van de kerk, bv. armoede in het dorp, het vluchtelingenprobleem, eenzaamheid, burenhulp, wijkopbouwwerk, etc.

Binnen naar buiten brengen:

 • Het evangelie aanbieden aan de mensen, hierbij aansluiten bij de behoeften die mensen hebben. We werken daarin samen met alle kerken in Dalfsen in het Platform Evangelisatie Dalfsen
 • voorbeelden zijn bijv. zingen in Rosengaerde, de Bijbelvakantieweek, organiseren van een gospelconcert of Opwekkingsconcert. Ook door activiteiten zoals Present, Deelzondag, etc. te legitimeren en stimuleren.
 • Andere activiteiten:
 • Dalfsen helpt,
 • whatsappgroep met buren
 • maaltijd organiseren in eigen buurt
 • iets tegen vereenzaming
 • ‘naastelief’
 • Open Doors/ nacht van gebed
 • Open kerk / kerkproeverij
 • Kerkenpad
 • Vluchtelingenwerk
 • Gevangenzorg
 • Michaproject
 • Week van gebed

Naar Buiten wil deze activiteiten stimuleren, faciliteren en ondersteunen. Wat wij willen doen is alle kerkleden helpen zich bewust te worden hoe zij Jezus uit kunnen stralen, te laten zien dat wij leerlingen van Jezus zijn. De werkgroep wil mensen helpen hun gaven en talenten te ontdekken zodat ze zelf in beweging komen.

Meer informatie? Vul het onderstaande contactformulier in.

 

Contact evangelisatiecommissie
 1. Naam(*)
  Please type your full name.
 2. E-mail(*)
  Invalid email address.
 3. Telefoonnummer
  Invalid Input
 4. Bericht
  Ongeldige invoer
 5. Vul de letters uit het plaatje in(*)
  Vul de letters uit het plaatje in
  Ongeldige invoer