JONG

Verbonden zijn met Christus als de Bron waaruit je drinkt, lééft en uitdeelt! (naar Joh.7:37‐39). Jongeren verbinden zich van harte met deze visie. Ze leren Christus kennen als Gods Zoon en worden één met Hem. Ze ontwikkelen een relatie met Hem, gaan Hem volgen en gaan in hun leven de kracht van Gods Geest ervaren.

 
Vanaf 1 januari 2016 is er sprake van een geïntegreerde commissie, bestaande uit leden van GKv Dalfsen-Oost en GKv Dalfsen-West, die sturing geeft aan het jeugdwerk voor Oost en West. De naam van deze commissie is ‘Commissie JONG’. 
 
JONG geeft leiding en sturing aan de volgende processen: 
a) Het organiseren en vormgeven van jeugdwerk van 12 t/m 17 jaar in Bijbelkringen waarin catechisatie en jeugdclubs zijn samengevoegd, met gebruikmaking van de methode Winsum.
b) Het organiseren en vormgeven van jeugdwerk 18+, waarbij maatwerk, geloofsontwikkeling en behoefte van jongeren belangrijke uitgangspunten zijn.
c) Bij gegroepeerde vormen van jeugdwerk werken met (duo)mentorschap, met als doel te komen tot relationeel jeugdwerk en grotere betrokkenheid van (jong)volwassen gemeenteleden.
d) Het organiseren van ontspanningsactiviteiten, bindingsactiviteiten en inspiratieactiviteiten. 
e) Al deze processen worden systematisch benoemd en gepland in een jaarplan, ingaande in de maand september (begin van het seizoen). 

Schematische weergave van de organisatiestructuur
Commissie JONG

Rol kerkelijk werker Oost / Jongerenwerker West
De kerkelijk werker heeft binnen de commissie en specifieke rol en taak: 
a) Het inhoudelijk bijdragen aan de ontwikkeling van visie en beleid, aansluitend op  ontwikkelingen in kerk en maatschappij. 
b) Het gevraagd en ongevraagd geven van adviezen over het jeugdwerk in brede zin.
c) Het ontplooien van initiatieven in het jeugdwerk, inspelend op behoeften van jongeren. 
d) Het fungeren als verbindingspersoon tussen kerkenraad en commissie. 
e) Het toerusten en vormgeven aan toerusting van jeugdwerkers, jongeren en ouders in de gemeente. 
 
Om contact op te nemen met de commissie "JONG" kunt u onderstaand formulier invullen:
Contact JONG
 1. Naam(*)
  Please type your full name.
 2. E-mail(*)
  Invalid email address.
 3. Telefoonnummer
  Invalid Input
 4. Bericht
  Ongeldige invoer
 5. Vul de letters uit het plaatje in(*)
  Vul de letters uit het plaatje in
  Ongeldige invoer