M/V en ambt

 

M/V en ambt


Als je wilt, is er ontzettend veel te lezen rond dit onderwerp. In bladen en blogs wordt er heel wat geschreven door voor- en tegenstanders van het genomen besluit. Het lijkt er een beetje op dat de tegenstanders zich actiever roeren en dat zie je ook wat terug in de stukken.

 

Dit zijn de documenten, onderaan kunnen ze als PDF gedownload worden:

1. het synodebesluit voorafgegaan door een aanbiedingsbrief van het moderamen van de synode.
2. Blog van ondergetekende met aarzelingen bij het besluit
3. Blog van ondergetekende over hoe om te gaan met elkaar n.a.v. dit besluit
4. De zwijgteksten met twee andere relevante passages op een rijtje. Hier spitst zich de discussie (uiteindelijk) op toe.
5. Artikel van Dolf te Velde over het Schriftgezag.
6. Scan van een aantal artikelen uit het themanummer van september van Nader Bekeken.
7. Samenvatting van het rapport ‘Samen dienen’. Het rapport zelf kun je downloaden via de gkv-site: https://www.gkv.nl/download/13724. Voor de goede orde: de synode heeft niet het rapport aangenomen. De besluittekst is wat dat betreft ‘alles’ en dus leidend.

Verder nog twee blogs, niet meegestuurd maar online te raadplegen. De eerste is van een voorstander, de tweede van een tegenstander van het synodebesluit
• Fokke Pathuis: https://fpathuis.wordpress.com/2017/07/06/het-besluit Overigens bevat zijn site nog meer relevant materiaal voor wie meer achtergronden wil lezen
• Dolf te Velde: https://theologieplus.net/2017/07/10/ambt-mv-besluit-en-gronden/. Ook bij hem valt er veel meer te lezen. Zo staan er ook een paar lezenswaardige gastblogs van Wolter Rose.
Verder kun je nog terecht bij Piet Houtman die een tussenoplossing voorstelt:
http://piethoutman.net/kerk/mannen-als-mannen-vrouwen-als-vrouwen-pleidooi-voor-een-tussenoplossing-n-a-v-het-rapport-mv-en-ambt-15-argumenten-2/

Hoe nu je weg te vinden door al het materiaal? Eigenlijk heel eenvoudig. Van boven naar beneden … Begin bij 1 en werk je verder naar onderen.

Iets nader:
- begin bij het synodebesluit - document 1. Daar kun je als je wilt direct document 7 bij pakken, de samenvatting van het deputatenrapport. Die is vrij beknopt. Voor je eigen beeldvorming is het goed als je vanuit het besluit en (de samenvatting van) het rapport de bredere Bijbelse gegevens in beeld krijgt dan alleen de zwijgteksten.
- Bij mijn blog ‘tussen Elspeet en Jeruzalem’ is het aardig eens te kijken in welke opzichten je jezelf daarin herkent. Mijn tweede blog vind ik om heel andere reden van belang. Dus die twee ook graag lezen. Ze zijn niet lang …
- Lees verder alles waar je aan toekomt, maak daarin je eigen keuzes.
- Voor wie meer wil lezen, bijvoorbeeld de blogs van Fokke Pathuis, Dolf te Velde