Generale synode Goes 2020

Bouwen aan de kerk van Christus

Onderweg naar één kerk met de NGK: doorgaan op de ingeslagen weg?
Vrouwlijke ambtsdrager en omgaan met verschillen.
Contact met buitenlandse kerken: waarom eigenlijk en hoe?

Lees voor meer informatie de folder: https://synode2020synode 2020