Webinar Leerhuis 2 - Hoe houden we het vol

Op 4 maart zal de tweede Webinar van het seizoen worden gehouden. 
De eerste – verzorgd door br. Jan Bollemaat – had ruim 70 deelnemers, een goede opkomst voor een eerste keer! Samen in gesprek over ‘God en de pandemie’. Alle deelnemers waren enthousiast. Ook technisch was het een succes! Dus reden voor de organisatie om er een vervolg aan te geven.  
 
Daarom organiseren we op donderdag 4 maart een webinar met als thema: “HOE HOUDEN WE HET VOL?”.
Ds. Gerard Nederveen neemt ons deze avond mee in dit thema. 
 
Het ‘gewone’ leven lijkt zo ver weg en ook in de kerk is alles zo anders. Door alle beperkingen vanwege corona en de teleurstelling dat er na een eerste en tweede nu ook een derde golf wordt voorspeld, merk je dat steeds meer mensen moe worden en haast geen lichtpunt meer zien om naartoe te leven. Psychische problemen liggen op de loer. En dat geldt niet alleen voor ouderen, maar juist van jongeren hoor je dat ze graag weer ‘gewoon’ willen leven. We missen elkaar en we verlangen naar gezonde sociale contacten. 
 
Een belangrijke vraag voor ons allemaal: Hoe houden we het vol? Waar halen we de energie vandaan? Wat is de invloed van de lockdown op ons geloofsleven en hoe kunnen we elkaar helpen om het geloof brandend te houden? Juist vanuit de bijbel kunnen we leren hoe we met tegenslagen kunnen omgaan, welke energiebronnen er zijn en hoe we er voor elkaar kunnen zijn.
 
Iedereen is van harte uitgenodigd om daarover mee te praten en mee te denken. Naast een algemeen gedeelte, zullen deze avond ook verschillende momenten zijn waarin we in kleine groepjes online met elkaar in gesprek kunt gaan. Om ervaringen te delen en om zo elkaar ook te kunnen bemoedigen! 
 
We zorgen ervoor dat het Webinar voor iedereen toegankelijk is: er zijn geen ingewikkelde digitale vaardigheden nodig om mee te doen. We hopen op een gevarieerd publiek: van jong tot oud(er)!
 
Dus: meld je aan voor de Webinar op 4 maart van 20 uur tot ong. 21.45 uur via e-mail leerhuisdalfsen@gmail.com (het liefst voor 1 maart). 
 
Hartelijke groeten,
Werkgroep Gemeentethema en Toerusting &
Werkgroep Leerhuis Dalfsen
Klaske Buitenhuis, Trienke Drost, Herwin Schroer, Erik Stokman en Renate Mol