Ondertekening “Delen in het Koninkrijk”

Afgelopen woensdag is door de drie kerkenraden van GKv-Dalfsen-Oost en -West en de NGK het rapport “Delen in het Koninkrijk” ondertekent.
Vorig jaar werd dit stuk afgerond en door de kerkenraden geaccordeerd. Het werd vlak voor de zomervakanties in de gemeenten verspreid. Destijds in de hoop het ook met elkaar te kunnen bespreken, zodat ook jullie als gemeenteleden het je eigen konden maken.
Door de diverse Corona maatregelen is dat helaas niet mogelijk geweest.
 
 
Ook voor de ondertekening hadden we ons iets feestelijks voorgesteld. Want het is wel een belangrijke mijlpaal die we hier als drie gemeenten passeren.
In het voorjaar van 2015 herkenden, erkenden en aanvaarden we elkaar al als kerken van Jezus Christus, onze Verlosser en Heiland.
En de samenwerking is sindsdien steeds hechter geworden. 
Aanvankelijk vooral voor het jeugd- en jongerenwerk, maar later ook op andere gebieden.
Zo werd begin 2020 ook gestart met het bij toerbeurt door de GKv-wijken bezoeken van de kerkdiensten in de Hoeksteen. Helaas werd dat abrupt gestopt in maart vorig jaar, maar door de beperkingen hebben we sindsdien al onze kerkdiensten online samen. 
 
 
Woensdagavond hebben we dus stilgestaan bij deze nieuwe mijlpaal. We keken terug aan de hand van twee bijdragen van oudere gemeenteleden. Maar we keken ook vooruit aan de hand van de interactieve vragen die werden gesteld.
De beide predikanten Hans van der Jagt en Gerard Nederveen stonden aan de hand van een korte overdenkingen stil bij deze belangrijke stap.
 
 
De komende tijd zal worden gekeken hoe we die samenwerking in de verdere toekomst vorm gaan geven. 
Daarbij blijft het belangrijk dat we elkaar leren kennen en met elkaar spreken over ons persoonlijk geloof en wat dat betekent in ons dagelijks leven.
 
 
En wat het betekent in het leven als kerk in ons dorp Dalfsen. Want delen doen we met elkaar, maar ook met anderen. 
Van de rijkdom die wij hebben mogen we ook uitdelen.
 
 
Arie Liebeek (voorzitter van de kerkenraad NGK)