Buurtkamer Het Kruispunt: oefenen in gastvrijheid

gkv dalfsen oost logoGezocht: gastheren, gastvrouwen en koks!


Inleiding
Rond ons kerkgebouw wonen verhoudingsgewijs nogal wat oudere
mensen, al dan niet alleenstaand, met name in de vier blokjes tussen de
kerk en de school.


Uit onderzoek, landelijk en plaatselijk, blijkt dat met
name bij ouderen steeds meer sprake is van eenzaamheid.
Door de week zijn er in het dorp niet veel plaatsen waar ouderen terecht
kunnen voor een gesprekje, gezelligheid etc. Op donderdagmorgen heeft
De Overkant het project -huiskamer- voor de marktbezoekers en anderen.
SaamWelzijn zorgt voor de soos in de Trefkoele. De NGK heeft sinds kort
1 x per maand het project -eten bij de buren-. Rosengaarde biedt ook de
mogelijkheid om te eten.
De diaconieën van Oost en West willen voor buurtbewoners graag een
buurtkamer gaan opzetten. In gesprek met hen kunnen we vervolgens
zien hoe dit verder vorm kan krijgen.


Motief
Als kerk willen we graag ook voor ouderen en alleenstaanden in de buurt
van onze kerk de liefde van Christus verder concretiseren. Je kunt ook
zeggen: hen laten proeven van het Koninkrijk van Jezus Christus. Het past
helemaal bij de gemeentevisie van Dalfsen Oost en West: hart voor de
wereld hebben, het goede voor ons dorp zoeken. Het gaat dan met name
om de kwetsbaren rondom ons.
Wat proef je van het Koninkrijk in een buurtkamer van de kerk? Het gaat
dan om aandacht, om tijd voor de ander, om ontmoetingen, om
gesprekken, een plek bieden waar ze elkaar en kerkleden kunnen
ontmoeten. Het gaat ook om het letterlijk proeven van een maaltijd.
Een buurtkamer in de kerk is ook een oefening in gastvrijheid voor ons als
kerkleden.
Een van de bekendste teksten over gastvrijheid is Mattheüs 25:34-35: de
woorden van Jezus in zijn toespraak over het laatste oordeel. Hij zegt
daar: ‘Want toen ik honger had, gaven jullie mij te eten. Toen ik dorst
had, gaven jullie mij te drinken. Toen ik een vreemdeling was, namen
jullie mij in huis. Toen ik naakt was, gaven jullie mij kleren.’
Abraham vond het een eer om gasten te ontvangen. Wij mogen dat
vandaag in onze tijd op onze manier doen, bijvoorbeeld gasten ontvangen
in de Buurtkamer.


Concreet
We willen als diaconieën van Oost en West graag een wekelijkse
buurtkamer organiseren. Elke week een ochtend of middag ons gebouw
open zetten voor buurtbewoners. De sooscommissie stelt de soos hiervoor
ter beschikking, een prachtige ruimte om gasten te ontvangen.
Daarnaast willen we, net als de NGK één keer per maand mensen uit de
buurt de mogelijkheid bieden bij ons voor een klein bedrag te komen
eten: “eten bij de buren in het Kruispunt”.
Voor dit nieuwe initiatief zoeken we gastheren, gastvrouwen en mensen
die willen koken.
De Buurtkamer start na de zomervakantie.


U kunt u opgeven bij de secretaris van de diaconie van Oost:
Rik den Broeder