Commissie Zending en Hulpverlening

Jezus kwam op hen toe en zei: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.'  Matteus 28:18-20.


Vanuit deze bijbelse opdracht (het zgn. zendingsbevel) is onze gemeente samen met alle andere GKv-kerken in Overijssel aan het werk in Indonesië. De commissie Zending & Hulpverlening staat de kerkenraad met de diakenen en de gemeente bij in de uitvoering van deze opdracht door:

  1. De commissie Z&H stimuleert het meeleven met werk van Z&H door de Overijsselse Zendings Deputaten (OZD) en door het Instituut voor Zending, Hulpverlening en Training De Verre Naasten (DVN met bureau in Zwolle) in de eigen gemeente.
  2. De commissie Z&H geeft informatie aan de eigen gemeenteleden door en zorgt voor voldoende informatiemateriaal.
  3. De commissie Z&H werft voor De Verre Naasten donateurs onder eigen gemeenteleden.
  4. De commissie Z&H organiseert activiteiten, die betrekking hebben op het zendingswerk en op het barmhartigheidwerk.


Contactpersonen in onze gemeente zijn Wilko Jan Niejenhuis en Johanna de Haan

Meer informatie: www.deverrenaasten.nl/ozd