Gemeenteproject "Jezus uitstralen"

Acht themaweken in het seizoen 2015/2016

 

In het seizoen 2015/2016 borduren we met het project "Jezus uitstralen" voort op het vorige jaarthema discipelschap. Graag willen we op een aantal terreinen van het concrete leven met de voeten in de modder. Hoe ben je nou christen op school, op je werk? Hoe kunnen we elkaar helpen en leren om in het leven van alledag christen te zijn?

 

De titel van het project "Jezus uitstralen" is ontleend aan de titel van een boek van Jos Douma. Even kort hierover. En dan vooral over het woord uitstralen. Wat is uitstralen eigenlijk? We zeggen wel eens dat iemand een bepaalde uitstraling heeft. Zo kan iemand bijvoorbeeld gezag uitstralen. Op één of andere manier heeft hij of zij gezag. Dat merk je, dat zie, dat proef je. Als het goed is, straalt een christen ook iets uit, namelijk Christus. Een ander merkt het, ziet het en proeft het. Die ander – dat is eigenlijk iedereen die je tegenkomt in het leven van elke dag: je familie en vrienden, je collega’s, je klasgenoten, je teamgenoot, je medebewoner, je medevrijwilliger … noem maar op.

 

Nu vinden we het  lang niet altijd makkelijk om in al die verbanden een goede invulling te geven aan ons christen zijn. En daarom willen we in ons jaarthema een belangrijke plek inruimen voor de vraag ‘hoe doe je dat nou, christen zijn op je werk, op de sportvereniging, in de buurt waar ik woon, enzovoort?’

 

Hieronder vast de data en de onderwerpen van de themazondagen.

 

Datum

Onderwerp

1.

6 september 2015

Jezus uitstralen – inleiding

2.

4 oktober 2015

Jezus uitstralen: zeven eigenschappen van Jezus

3.

1 november 2015

Jezus uitstralen in je huwelijk en gezin

4.

6 december 2015

Jezus uitstralen als gemeente

5.

10 januari 2016

Jezus uitstralen op je werk

6.

7 februari 2016

Jezus uitstralen als burger

7.

6 maart 2016

Jezus uitstralen in je (woon)wijk

8.

3 april 2016

Jezus uitstralen - afsluiting

 

Met de keuze voor deze onderwerpen zetten we ook iets andere accenten ten opzichte van het boekje van Jos Douma. Wie dat wil kan dat boekje prima als achtergrondmateriaal gebruiken, maar dat hoeft dus niet. Net als vorig jaar komen er eigen themabeschrijvingen en voorzetten voor de groeigroepavonden. Want ook dit seizoen zijn de themazondagen mede bedoeld om het wijkleven te stimuleren.

 

Dit jaar maken we geen projectboekje, maar zullen alle teksten beschikbaar komen op onze website. Elke maand wordt een week voor de betreffende themazondag een themabeschrijving met verwerkingsvragen op de site gezet. Via het menu rechtsbovenaan kun je het materiaal makkelijk vinden.

 

Meer lezen?

Voor wie meer wil lezen, raden we de volgende twee boekjes aan. Deze zijn ook gebruikt in de voorbereiding van het project: