Projecten

Ontmoeten

n.n.b.

Gemeenteproject Jezus uitstralen thema 8: afsluiting

Samen als totale wijk terugkijken op het thema-jaar - Jezus uitstralen-

en een beetje vooruitkijken

Vooraf:

We zijn aangekomen bij de laatste themazondag. Ieder uit de wijk is hier op eigen manier mee bezig geweest: de zondagse kerkdienst bijwonen, het bijbelrooster volgen. Misschien aan een groeigroep deelnemen of zelf een boek lezen (bv. Jezus uitstralen van ds. Jos Douma). Bij dit laatste thema willen we terugkijken en elkaar vertellen wat het je heeft opgeleverd.

Ter voorbereiding van deze avond is het zinvol om nog even op de site te kijken: onder het kopje ‘Jezus uitstralen’ staan de voorbereidingsteksten.

Terugkijken:

Samen betekent ook echt samen. Iedereen uit de wijk wordt van harte uitgenodigd en is welkom op de laatste avond van het project. Los van de vraag of je meedeed aan de thema-avonden in de groeigroep. Ook als je (veel) kritiek hebt, ben je van harte welkom. We zijn benieuwd om je opmerkingen te krijgen, want we willen er van leren. Want iedereen heeft dit jaar op de thema-zondagen de preken gehoord die over het jaarthema -Jezus uitstralen- gingen. Iedereen heeft op haar/zijn eigen manier daar naar geluisterd en er veel of weinig mee gedaan. De opmerkingen kunnen gestuurd worden naar: scriba@dalfsen-oost.gkv.nl

Vanavond willen we samen daarnaar waarderend terugkijken. We letten vooral op punten die goed gingen en gaan, hoe klein ook. Het glas is niet half leeg, maar half vol…. Zo mogen we samen terugkijken op dat wat er onder de zegen van Here gebeurd is: hoe vol is het glas en hoe is dat zo gekomen? Dat kan gekomen zijn door de thema-zondagen, dat kan gekomen zijn door de groeigroepen, dat kan gekomen zijn door gesprekken op zondag of in de week, dat kan gekomen zijn door …. (vul zelf maar verder in).

In het afgelopen jaar gingen de thema’s over: Jezus uitstralen in je huwelijk en gezin, als gemeente, op je werk, als burger en in je woonwijk. We begonnen met de 7 eigenschappen van Jezus. Je kunt het ook anders zeggen: God roept ons op om gelijkvormig te worden aan Jezus Christus. Daar bid je om en daar werk je aan. Vervolgens mag dat effect hebben en dat noem je dan – uitstralen-.

Terugkijken kun je doen met behulp van de volgende vragen:

  1. Wat heeft het thema jou opgeleverd en waardoor is dat zo gekomen ?
  2. Wat heeft dit jaar indruk op jou gemaakt ?
  3. Wat vind je belangrijk om van dit thema vast te houden ?
  4. Wat ga je ermee doen ?

Je kunt deze vragen bespreken in groepjes van 3 of 4. Mix de wijkleden zodat zo mogelijk in elk groepje wijkleden zitten die met name de kerkdiensten bijwoonden en wijkleden die ook naar de groeigroep gingen.

Vooruitkijken:

Op de laatste thema-zondag hebben we samen het heilig avondmaal mogen vieren. In het Avondmaalsformulier staat “omdat Christus , onze geliefde Heiland, ons eerst zo uitnemend heeft liefgehad, moeten wij ook elkaar liefde bewijzen en dat niet alleen met woorden, maar ook door onze daden” (pag. 742, gereformeerd kerkboek). Door naar voren te komen heb je ingestemd met deze uitspraak. Door elkaar liefde te bewijzen stralen wij Jezus uit in de eigen gemeente.

Hoe kunnen jullie in je eigen wijk met die woorden uit het avondmaalsformulier het volgende seizoen aan de slag? Welk kleine stapje kan ieder voor zich zetten om de woorden samen en gemeenschap meer vorm te geven. Natuurlijk kan het zijn dat je al veel doet, prima, laat je niet dan opjagen. Goed is goed genoeg.

Veel mensen vinden het volgende hulpmiddel handig . Je kunt het de schaal van vooruitgang noemen, de schaal loopt van 0 tot 10. 0 is: ik doe nog niets in de wijk; 10 betekent: ik ben erg actief in de wijk. Bij elke score kun je jezelf de vraag stellen: wat doe ik al dat ik deze score heb. Ook: welke kleine stap ga ik het komende jaar zetten om een halve of hele punt hoger te komen. Het is echt niet nodig dat iedereen een 8, 9 of 10 scoort. Kijk wat haalbaar voor jou is. Het kan ook heel goed zijn dat je al veel doet, laat het dan zo of zet een stapje terug.

Tot slot:

Wij hopen dat jullie een goede slotavond hebben. Kritiekpunten en opmerkingen horen we graag terug (zie terugkijken).

We horen ook graag jullie suggesties voor het komende jaar. Wat moet er meer, minder of anders gebeuren. We hebben elkaar nodig om als gemeente goed en zinvol bezig te zijn.

God zegene de wijkavonden.

De voorbereidingsgroep.