Voor de bespreking "Samen één" thema 5

logo2

Voorbereiding

Lees eens op je gemak de hoofdstukken 12 t/m 14 door uit 1 Korintiërs.

Je kunt ook de gehouden preek nog eens nalezen, zie de bijlage bij dit bericht.

 

Voor de bespreking

Hieronder volgt een aantal bespreekpunten dat specifiek past bij de gehouden preek. Als je liever de punten uit het themaboek gebruikt, is dat natuurlijk ook prima.

 

1. Lees het verhaal van de Nerflanders (Max Lucado) nog eens door. het is maar heel kort en online te vinden: klik hier.

Je kunt het je ook laten vertellen via dit filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=VPc95yAYbDM. Dit verhaal werd tijdens de dienst verteld en verbonden met Psalm 139: 13-18 (we zongen uit de berijmde psalm vers 6 en 7; je kunt ook kiezen voor Opwekking 518). Praat hier eens met elkaar over door:

- wat doet dit verhaal met je?

- beleef je dit ook echt zo?

- en wat zou dit betekenen voor het thema gaven en talenten?

 

2. In de dienst ging het over geestelijke gaven. Bespreek met elkaar in hoeverre deze vandaag nog voor (kunnen) komen?

Ben je het eens met de zgn. "streeptheologie" die zegt dat het startversterkers waren voor de begintijd en dat deze gaven nu niet meer worden gegeven. Of in iets gematigdere vorm dat deze gaven alleen sporadisch, in heel bijzondere situaties gegeven worden? Wat zegt de Bijbel hierover (kijk ook naar Marcus 16:17-18)?

 

Denk in dit verband ook eens na over het volgende citaat van Clark Pinnock (via W.J. Ouweneel):

"Helaas wordt de cessationistische denkwijze ["streeptheologie"; MvL] zelfvervullend. Als men dat wat de Bijbel aan mogelijkheden biedt niet ernstig neemt, komen mensen via de achterdeur onder invloed van de seculiere moderniteit.Het leidt tot een ervaringsmanco, dat mensen ervan weerhoudt de volle werkelijkheid van de Geest binnen te treden."

 

3. Welke geestelijke gaven zouden er vandaag hard nodig zijn? Privé of voor de gemeente? Voor Nederland?

Zijn er gaven die je wel eens ontvangt? Naar welke zou je willen streven?

 

4. Spreek met elkaar door over profetie.

Wat zou dat vandaag kunnen inhouden?

In preek kwam het verhaal van Betsy en Corrie ten Boom ter sprake:

 

Corrie's zus Betsy ontving een paar dagen voor haar dood in het concentratiekamp een visioen: ze moesten het Evangelie gaan preken in Duitsland. Op plek van concentratiekamp dus. En daarna in rest van de wereld. Corrie bracht er van alles tegenin, maar Betsy zei dat God ervoor zou zorgen. Zelf overleed ze, maar Corrie werd inderdaad ‘zwerfster voor God’ en heeft in tal van landen het Evangelie in woord en daad verkondigd, waaronder Duitsland.

 

Wat vind je van dit verhaal? Ken je andere?

 

5. Denk samen eens na over de verhouding tussen de vrucht van de Geest (liefde, die uitkomt in ...) en de gaven van de Geest.

vrucht van de Geest gaven van de Geest

 

6. Zou je geïnteresseerd zijn in een module in het leerhuis waarin we samen met het onderwerp "gaven van de Geest" bezig gaan? Geef je antwoord door aan de dominee!

Attachments:
Download this file (Preek Gaven van de Geest MvanLoon.pdf)Preek Gaven van de Geest MvanLoon.pdf[ ]486 kB