Voor de bespreking "Samen één" thema 4

Opening

 1. Een mooi lied om de avond mee te beginnen is: (nieuwe) liedboek gezang 442 of 439 (oud: 118 en 126 maar deze laatste heeft dan een couplet minder).
 2. Als Bijbelgedeelte kun je kiezen voor de gedeeltes die ook in de Adventsdiensten zijn geleden: Jesaja 2:1-5 en Matteüs 3:-12, maar je kunt natuurlijk ook andere Adventsteksten kiezen, zoals Jesaja 8:23b-9: 6 of Jesaja 11:1-10. Ook (gedeelten uit) Hebreeën 11 is een goede mogelijkheid (vers 1-2 en 13-16 zijn op de eerste Adventszondag in de preek genoemd).

Om over door te praten (algemeen):

 1. Wat betekent Advent voor jou? Hoe beleef jij deze periode? Deel dit eens met elkaar en wissel ook tips uit voor een bewuste viering van de Adventsperiode in je gezin/thuis.
 2. Deel met elkaar wat je getroffen heeft in de Adventszondagen (niet alleen de preken!) tot nu toe.

 

leeuw lam2

Om over door te praten: Sjaloom (n.a.v. Jesaja 2:1-5)

 1. Verlang je naar sjaloom? Herken je het wat weemoedige gevoel van ‘paradise lost’?
 2. Waar zie je in dit leven tekenen van sjaloom? Echo’s van het paradijs (zie preek 1)
 3. Draagt het uitzicht van eeuwige vrede jou in dit leven? En als je het heel moeilijk hebt? Vertel elkaar hier zo mogelijk over.

 

JohannesdeDoper

Om over door te praten:Om-denken en om-doen (n.a.v. Mat. 3:1-12)

 1. Hoe zit dit in je eigen leven? Draag jij bij aan sjaloom?
 2. Op welke punten moet jij om-denken en om-doen (zie preek 2)?

 

Afsluiting

 1. Sluit de avond af door je verlangens naar heelheid en sjaloom in gebed te brengen
 2. Zing eventueel nog een lied met elkaar.