Voor de bespreking "Samen één" thema 3

De gesprekspunten in het themaboek zijn op zich prima. In de preek worden bepaalde accenten gezet die aanvullend zijn bij wat in het themaboek ter sprake wordt gebracht.De vraag die het beste bij de preek aansluit is de eerste die bij punt 5 genoemd wordt: herken je bij jezelf dat God ervaren alles te maken heeft met werken in zijn Koninkrijk?

 

Bij het bespreken hiervan kun je de verschillende ‘ervaringen’ die in de preek en door een aantal getuigenissen ook op een ander moment in de dienst aan de orde kwamen goed betrekken. In de preek werd genoemd:

  • De diepe waarheid ervaren van wat God gezegd en beloofd heeft.
  • Ervaren dat God je in concrete situaties helpt
  • Ervaren dat God je bijvoorbeeld in een situatie van ernstige ziekte of na een ongeluk heeft gespaard en dat dit niet zonder reden is, maar dat Hij een plan met je heeft of dat je nog een taak hebt. So wie so de ervaring dat je bewuster in dit leven staat en beseft dat je in genadetijd leeft.
  • Je ervaart God in de schepping en ziet zijn grootheid, heiligheid, goedheid, creativiteit enz.
  • Je gaat verlangen naar gerechtigheid in deze wereld (zoals God het wil) en in je eigen leven wil je daaraan bijdragen. Je baalt ervan als je hierin tekort schiet.

Herken je dat de sleutel omgang met God is?

 

Bespreek met elkaar in welke mate de eredienst een aanjager voor je geloofsleven is. Wat is een gezonde manier om hiermee om te gaan en wanneer wordt het ongezond? Denk aan wat in de preek werd gezegd over het willen hebben van piekervaringen. Het moment tegenover een onderstroom in je leven, de bewegingen van het hart.

 

Na de dienst komt ook de themapreek beschikbaar, klik hier (pdf)