Voor de bespreking van "Samen één", thema 2

In de preek werd het thema ‘generaties komen en gaan’ vooral toegespitst op de eredienst. Daar is ook de grootste spanning voelbaar: we zitten immers allemaal samen in één dienst, van heel jong tot in de negentig. Naast of in plaats van de gesprekvragen op pag. 47 in het themaboek zou je ook de volgende punten kunnen bespreken.

 

1. Herken je wat er in de preek werd gezegd over de geloofsoverdracht die (deels) stokt?

a) Baart dat jou ook zorgen?

b) Deel eventueel met elkaar hoe het in jouw familie of gezin is.

 

2. In de preek ging het vanuit het tweede gebod over vormendienst. Er is sprake van vormendienst wanneer bepaalde vormen ‘heilig’ verklaard worden en samen met de inhoud gepresenteerd worden als Gods wil: “zo moet het en niet anders”.

a) Is er bij ons sprake van vormendienst, misschien niet in theorie maar in de praktijk? Zo ja, in welke mate?

b) Zit je als je eerlijk bent zelf vast aan bepaalde vormen? Hoe (on)vrij ben je op dit punt?

 

3. Stel er zou in Dalfsen geen kerk zijn, maar we wonen hier wel allemaal. We ontmoeten elkaar, ontdekken elkaar als mede-christenen en zeggen tegen elkaar: “hé, zouden we dan geen kerk moeten beginnen? Dat wil God toch, dat we een gemeenschap vormen.” Stel …

a) zou die kerk/kerkdienst er dan net zo uitzien als die nu is – als we op 0 zouden beginnen?

b) Welke keuzes zouden we dan wat jou betreft maken?

 

4. Met name jongeren geven aan dat vormen (‘regeltjes’) hen in de weg zitten.

a) Herken je dat? En kun je het ook plaatsen?

b) Wat betekent dan Jezus’ uitspraak “Laat de kinderen tot Mij komen, hinder ze niet”?