Discipelschap - themapreken

 

Hieronder volgen de gehouden themapreken, voor zover beschikbaar:

Thema 1: Mens, wie ben je?

Zeer goed – n.a.v. Genesis 1: 31.
Preek van ds. Maarten van Loon, gehouden op zondag 7 september 2014, te Dalfsen (link opent in nieuw tabblad).

 

Thema 2: Worstelen met heelheid

Worstelen met heelheid - n.a.v. Romeinen 7 en 8

Preek van ds. Maarten van Loon, gehouden op zondag 5 oktober 2014, te Dalfsen (link opent in nieuw tabblad).

 

Thema 3: Leven uit de Bron: gebed

Leven uit de Bron: gebed - n.a.v. Lucas 11: 1-13

Preek van ds. Maarten van Loon, gehouden op zondag 2 november 2014, te Dalfsen (link opent in nieuw tabblad).

 

Thema 5: Leven uit de Bron: de Bijbel

Nieuwe en oude schatten - n.a.v. Matteüs 13: 52 en 2 Timoteüs 3: 16-17

Preek van ds. Maarten van Loon, gehouden op zondag 11 januari 2015, te Dalfsen (link opent in nieuw tabblad).