HART OP DE TONG - ontdek de Psalmen

Ds. Kor  Beiboer hoopt de komende tijd zo nu en dan in een artikeltje te laten zien hoe de dichters van de psalmen hun hart op de tong hebben. In dit artikeltje bespreekt hij psalm 39, omdat hij hier onlangs naar verwees. (Tip: lees nu eerst psalm 39)

 

PSALM 39

Deze psalm gaat over huilen, lijden en verdriet. Deze psalm gaat over iemands hart, zijn diepe emoties, zijn wanhoigheid. En hij zit vol verwijt richting God.

 

In de eerste verzen zegt hij: ik heb mijn mond bij mensen die God niet kennen dicht gehouden. Ik wil niet dat zij een verkeerde indruk krijgen van God en zo God gaan bespotten. Maar het kost mij moeite. Het is bijna niet te doen, zo erg is het verdriet en wanhoop die ik nu ervaar.

 

En dan zegt hij: wat stelt mijn leven eigenlijk ook voor vergeleken bij U. Het is als een schaduw. Het is zo vergankelijk. Wie ben ik? Hoe kan ik verwijten tegen u hebben? U gaat me zo te boven. Nu probeert hij op deze manier zijn tranen er onder te houden. Zijn emoties weg te drukken, maar het helpt niet. Het lukt niet. In vs 10 zegt hij nog: Ik zei niets, opende mijn mond niet, want u was het die mij dit alles aandeed. En dan breekt het open: Houd op mij nog langer te kwellen. Ik bezwijk onder de slagen van uw hand. Zo ervaart hij het. U kastijdt de mens als straf voor zijn zonde. Als een mot vreet u weg wat hij begeert, niet meer dan lucht is de mens.

 

Bijna alle psalmen van David zijn gevuld met worsteling en huilen, maar wat lees je dan vaak? Dat David aan het eind van de psalm uit het donkere dal komt en de psalm eindigt in een soort overwinning. Maar hier eindigt hij met niets. Wat zegt hij aan het slot? Heer, kijk maar niet meer naar mij. Draai uw gezicht af van mij. Ga bij mij weg zodat ik nog een beetje vrede heb voordat ik sterf. Hij is volledig de weg met God kwijt.

 

Waarom zet God zulke psalmen in de Bijbel? Dit is toch geen reclame? Zo laat God zien, dat Hij weet dat wij zo overweldigd kunnen zijn door moeite, dat wij wanhopige dingen zeggen. Foute dingen. Maar God zegt ook iets door deze psalm. “Het is veilig om je diepste gevoelens uit te storten bij Mij.”

 

Misschien zeg jij wel: ik zou mij zo niet moeten voelen. Dit kan niet! Dit is niet terecht! Ik mag zo niet praten. Maar God zegt: het is veilig. God zegt hier in zijn boek voor de kerk: het kan en het mag.

 

Hoe kan het dat wij bij God veilig zijn? Alles kunnen zeggen? Omdat Hij een God is het zelf heeft ondergaan. Hij voelde de ontreddering bij het overlijden van Jaïrus. Hij kwam in Gethsemané en daar zegt hij: mijn ziel is zo bedroefd, ik ben bang dat ik doodga voordat ik aan het kruis sterf. God weet hoe het is om naar de hemel te kijken en het gevoel te hebben dat die gesloten is. Dat je er niets bij voelt.

 

Jezus bad voor het kruis: laat dit aan mij voorbijgaan. Jezus riep, maar God keek de andere kant uit. God wendde zijn blik van Jezus af, om die blik naar ons toe te kunnen wenden. Jezus is de reden waarom God in staat is om naar ons toe te komen. Zelfs als wij gezegd hebben: wendt u zich maar van mij af. Nee, Hij blijft komen. Hij blijft naar je toe komen. Ook in die wanhoop. Ook in die verkeerde woorden. Vanwege Jezus. 

 

Er zijn mensen, die zeggen: wie gelooft die mag dit soort gevoelens niet hebben. Ontken ze! Negeer ze! Duw ze weg! Want het is helemaal fout. Het laat alleen maar zien hoe zwak je in het geloof staat. Verander je zelf!

 

Er zijn ook mensen, die een houding hebben van “wat je voelt is goed”. Zich er helemaal aan over geven en zichzelf in laten verdrinken. God laat hier een andere mogelijkheid zien. Een derde manier. Die totaal anders is en die beide uitersten voorkomt: Bid je gevoelens. Breng ze voor God.

 

Je kunt alleen bidden. Je kunt ook samen bidden. In Handelingen 2:42 staat dit over de eerste gemeente ”zij wijdden zich aan het gebed”. Wat kun je veel ontvangen in een ander die voor je bidt. Het onder woorden brengt op een manier die jij nog niet had bedacht, waar jij dus weer van leert. Voorwaarde is wel dat wij dan ons hart op te tong durven hebben. Ook al voelen wij onszelf nog niet zo veilig bij de ander. Hoe je dat voor elkaar krijgt? Het besef dat je bij God volledig veilig bent van nu tot in eeuwigheid. Amen.

 

Ds. Kor Beiboer